Referencje

Biuro Projektów KOKSOPROJEKT jest autorem dokumentacji dla budowy lub modernizacji większości krajowych zakładów koksowniczych, w tym ponad 50 baterii koksowniczych wraz z instalacjami oczyszczania gazu koksowniczego z uzyskiem i przerobem węglopochodnych.


 • BATERIE KOKSOWNICZE (WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI)
   

  • Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej – Bateria nr 5 systemu zasypowego wraz z infrastrukturą i maszynami – projekt i udział (konsorcjant) w budowie „pod klucz”.
  • Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej – Bateria nr 1 systemu zasypowego wraz z infrastrukturą i maszynami – projekt.
  • Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej –Baterii nr 4 systemu ubijanego wraz z infrastrukturą i maszynami – projekt.
  • Koksownia WZK „Victoria” w Wałbrzychu - Bateria nr 6 wraz z maszynami i obiektami przynależnymi – projekt i Generalny Realizator Inwestycji, lider konsorcjum.
  • Koksownia Radlin - Bateria nr 1bis wraz z obiektami przynależnymi – Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekt wykonawcze.
  • Koksownia Radlin - Bateria nr 1bis wsadnica – projekt i udział (konsorcjant) w budowie „pod klucz”.

 • INSTALACJE OCZYSZCZANIA GAZU KOKSOWNICZEGO, UZYSKU I PRZEROBU WĘGLOPOCHODNYCH
   

  • Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej – kompleksowa modernizacja Wydziału Węglopochodnych; w tym oczyszczanie gazu koksowniczego z zastosowaniem odsiarczania metodą amoniakalną i katalitycznym rozkładem amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa – KRAiC – projekt i udział w budowie „pod klucz”.
  • Koksownia WZK „Victoria” w Wałbrzychu – kompleksowa modernizacja Wydziału Węglopochodnych; w tym oczyszczanie gazu koksowniczego z zastosowaniem odsiarczania metodą amoniakalną i katalitycznym rozkładem amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa – Generalny Realizator Inwestycji.
  • Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej – Instalacja odbenzolowania gazu koksowniczego z węzłem desorpcji benzolu i regeneracji oleju płuczkowego przy zastosowaniu Zintegrowanej Kolumny Odpędowej Benzolu / Patent Koksoprojektu (Integrated Wash Oil Still – IWOStill) – projekt i budowa „pod klucz” – Generalny Realizator Inwestycji.
  • U.S. Steel Košice – Koksownia (Słowacja) - Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego z zastosowaniem odsiarczania metodą amoniakalną i katalitycznym rozkładem amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa – KRAiC – projekt i udział w budowie „pod klucz”.
  • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie - Instalacja desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych oraz instalacja katalitycznego rozkładu amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa - KRAiC – - projekt, nadzory i udział w rozruchu instalacji.
  • JSW KOKS S.A. - Koksownia Radlin – Modernizacja węzła chłodzenia wtórnego gazu koksowniczego – projekt i budowa „pod klucz”.
  • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach – Kompleksowa dokumentacja projektowa dla instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych oraz instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa - KRAiC – projekt i nadzory autorskie.
  • ArcelorMittal Atlantique et Lorrainf (Francja) - Instalacja absorpcji benzolu z gazu koksowniczego z regeneratorem oleju płuczkowego / Patent Koksoprojektu - projekt i budowa „pod klucz”.
  • JSW KOKS S.A. - Koksownia Radlin – Modernizacja ciągu oczyszczania gazu koksowniczego z chłodzeniem wstępnym oraz instalacją odbenzolowania gazu koksowniczego z węzłem desorpcji benzolu i regeneracji oleju płuczkowego przy zastosowaniu Zintegrowanej Kolumny Odpędowej Benzolu (Integrated Wash Oil Still – IWOStill) – projekt i budowa „pod klucz”.
  • JSW KOKS S.A. - Koksownia Radlin – Instalacja desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych oraz instalacja katalitycznego rozkładu amoniaku oraz produkcją siarki metodą Clausa - KRAiC – projekt i udział w budowie „pod klucz”.
  • Třinecké železárny – Koksownia (Czechy) – Instalacja regeneracji oleju płuczkowego – projekt i realizacja „pod klucz”.
  • JSW KOKS S.A. - Koksownia Radlin – Instalacje absorpcji siarkowodoru i amoniaku z gazu koksowniczego z chłodzeniem wtórnym – realizacja „pod klucz”; projekt w realizacji.
  • Koksownia WZK „Victoria” w Wałbrzychu - Modernizacja węzła chłodzenia wtórnego gazu koksowniczego – projekt w realizacji.

 • Technologie remontów głównych i bieżących oraz modernizacje prowadzone w warunkach ruchu ciągłego
   

  • Arcelor Mittal, oddział Koksownia Zdzieszowice – pomosty boczne baterii nr 7 i 8, wsadnice, sortownia nr 3.
  • Koksownia Jadwiga – zrzutnia koksu, wieża gaszenia, sortownia koksu.