O firmie

Nasza Firma od 1953 roku wykonuje usługi projektowe i inżynierskie

Biuro Projektów Koksoprojekt jest wyspecjalizowanym biurem inżynierskim z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska.
BP Koksoprojekt współpracuje z wieloma renomowanymi firmami krajowymi i zagranicznymi, jest w stanie dostosować swoje projekty do norm i wymagań każdego klienta. Usługi inżynierskie oferowane przez Koksoprojekt obejmują cały zakres działań koniecznych przy realizacji inwestycji.

Główne specjalizacje BP Koksoprojekt dotyczą:

 • koksownictwa klasycznego, w tym nowoczesnych baterii wielokomorowych pracujących w systemie ubijanym i zasypowym,
 • nowych technologii oczyszczania gazu koksowniczego,
 • urządzeń i instalacji proekologicznych dla różnych procesów technologicznych.
 • hermetyzacji instalacji chemicznych, składów paliw ciekłych z odzyskiem produktów lotnych,
 • magazynów paliw ciekłych i stałych, składowisk odpadów wraz z technologiami załadunku i rozładunku,
 • przemysłowych instalacji energetycznych i gazowych,
 • budownictwa przemysłowego i ogólnego łącznie z zagospodarowaniem terenu,
 • kompleksowych instalacji elektrycznych i AKPiA,
 • gospodarki wodnej i ściekowej,
 • instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji,

W zakresie technologii ochrony środowiska Koksoprojekt posiada własne rozwiązania:

Oczyszczania gazu koksowniczego w tym:

 • usuwanie związków siarki metodą amoniakalną, katalityczno-sodową, potasowo-próżniową,
 • rozkład amoniaku,
 • uzysk benzolu,

Odpylanie głównych obiektów technologicznych w koksowni i maszyn obsługowych.