Oferta

STUDIA, ANALIZY I PRACE PRZEDPROJEKTOWE:

 • analizy techniczno - ekonomiczne,
 • analizy rynku,
 • koncepcje techniczno-technologiczne,
 • konsultacje i doradztwo techniczne

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE:

 • dokumentacje formalno-prawne,
 • Basic oraz Detail Engineering w branżach: technologicznej, budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej, aparatury chemicznej, elektrycznej oraz AKPiA,
 • dokumentacje powykonawcze,
 • instrukcje obsługi, użytkowania i eksploatacji

KOMPLETNE USŁUGI W PROCESIE INWESTYCYJNYM:

 • realizacje inwestycji pod klucz,
 • dostawy kompletnych instalacji oraz ich części, wyposażenia, aparatów i urządzeń,
 • nadzory autorskie i inwestorskie nad realizacją inwestycji oraz inne czynności zlecone przez inwestora,
 • prowadzenie rozruchu instalacji.